Omdannelser

Vi sørger for at ditt enkeltpersonforetak blir omgjort til aksjeselskap på en best mulig måte.

Vi ordner både skattefri-og ordinær omdanning.
Sammen finner vi ut av hva som er best for din bedrift.